Σύντομο όνομα:
Καλλιθέα Futsal
Διεύθυνση:
Δημητρακοπούλου 128 & Κρέμμου, Καλλιθέα, 17676
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6974429987
Πρόεδρος:
Μαντίκος Θάνος