Όνομα:
Σπύρος
Επώνυμο:
Βασιλείου
Σύντομο όνομα:
Βασιλείου Σπύρος
Όνομα στην πατρίδα:
Βασιλείου Σπύρος
Αγώνες που παίχθηκαν 15