Αγωνιστικά Τμήματα ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2001

Γιατί το πρωτάθλημα ήθους το κερδίζει όλη η ομάδα

Κ12

5×5

Κ10

5×5

Κ9

5×5