Όνομα:
Κυριάκος
Επώνυμο:
Αυγέας
Σύντομο όνομα:
Αυγέας Κυριάκος
Όνομα στην πατρίδα:
Αυγέας Κυριάκος
Αγώνες που παίχθηκαν 16