Όνομα:
Μάριος
Επώνυμο:
Τσιμόπουλος
Σύντομο όνομα:
Τσιμόπουλος Μάριος
Όνομα στην πατρίδα:
Τσιμόπουλος Μάριος
Αγώνες που παίχθηκαν 10