ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ *

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR (Διαχείριση & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων)

1.  Διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων Γονέα/Κηδεμόνα & ανήλικου Αθλητή.

Όταν κάνετε εγγραφή του ανήλικου παιδιού σας ή του παιδιού που έχετε υπό την κηδεμονία σας, λαμβάνουμε μερικές προσωπικές πληροφορίες για εσάς και το παιδί. Τα προσωπικά στοιχεία είναι το όνομα, επώνυμο,  ημερομηνία γέννησης του παιδιού, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο σταθερό & κινητό γονέα και ένα e-mail επικοινωνίας. Συλλέγουμε τις πληροφορίες αυτές για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας που αφορούν στις μηνιαίες συνδρομές σας προς το σύλλογο, την συμμετοχή των αθλητών μας σε επίσημα πρωταθλήματα και τουρνουά εντός και εκτός Ελλάδας και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου μας προς όφελος πρωτίστως των αθλητών μας.

2 . Διαχείριση φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκόπησης αγώνων.

Καθόλη την διάρκεια της παραμονής του αθλητή στον ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από τον σύλλογο ότι θα χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες του αθλητή κατά την εγγραφή, για την έκδοση Δελτίου Αγώνων  καθώς και σε οποιοδήποτε δημόσιο & ιδιωτικό έγγραφο χρειάζεται ώστε ο αθλητής να μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες & τουρνουά. Επίσης κατά περιπτώσεις και εφόσον χρειάζεται θα αναρτιούνται φωτογραφίες & βίντεο αγώνων στον ιστότοπο του συλλόγου καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

3.  Βασική Αρχή — Δήλωση Αποδοχής.

Ο ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων/ο χρήστης (δηλαδή το φυσικό πρόσωπο και μόνο) έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997. Ο φορέας των προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL) συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους. Ο Εκτελών την Επεξεργασία (Γεν. Γραμματέας) είναι υπεύθυνος να προχωρήσει στην διεργασία των προσωπικών δεδομένων με τον τρόπο που ζητήσατε. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα & αθλητή διατηρούνται από τον σύλλογο μας μόνον για όσο χρόνο το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι εγγεγραμμένος αθλητής του συλλόγου μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί από δυναμικό του.

Ενημερώθηκα πλήρως για τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) από τον ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL και αφού διάβασα προσεκτικά το παραπάνω κείμενο δηλώνω υπεύθυνα (άρθρο β παρ. 4 Ν. 1599/1986) ότι :