ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακαδημία ποδοσφαίρου για παιδιά από 5 έως 15 χρονών. Εγγραφές όλο το χρόνο.

ΑΣ Καλλιθέα 2001

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2001