Επώνυμο:
Κούμης
Σύντομο όνομα:
Κούμης
Όνομα στην πατρίδα:
Κούμης
Αγώνες που παίχθηκαν 9