Όνομα:
Σταμάτης
Επώνυμο:
Γονίδης
Σύντομο όνομα:
Γονίδης Σταμάτης
Όνομα στην πατρίδα:
Γονίδης Σταμάτης
Αγώνες που παίχθηκαν 10