Όνομα:
Σταύρος
Επώνυμο:
Σούλος
Σύντομο όνομα:
Σούλος Σταύρος
Όνομα στην πατρίδα:
Σούλος Σταύρος
Αγώνες που παίχθηκαν 17