Όνομα:
Ιωάννης
Επώνυμο:
Μετσικίδης
Σύντομο όνομα:
Μετσικίδης
Όνομα στην πατρίδα:
Μετσικίδης Ιωάννης
Αγώνες που παίχθηκαν 7