Διεύθυνση:
Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Ταύρος Αττικής 177 78