17η Αγωνιστική Κ9
18η Αγωνιστική Κ9
19η Αγωνιστική Κ9
20η Αγωνιστική Κ9