Όνομα:
Κωνσταντίνος
Επώνυμο:
Βαίτσος
Σύντομο όνομα:
Βαίτσος Κωνσταντίνος
Όνομα στην πατρίδα:
Βαίτσος Κωνσταντίνος
Αγώνες που παίχθηκαν 7