Όνομα:
Κωνσταντίνος
Επώνυμο:
Τανασοάια
Σύντομο όνομα:
Τανασοάια
Όνομα στην πατρίδα:
Τανασοάια Κωνσταντίνος
Αγώνες που παίχθηκαν 1