Όνομα:
ΠΑΟ
Επώνυμο:
Καλλιθέας
Σύντομο όνομα:
ΠΑΟ Καλλιθέας
Όνομα στην πατρίδα:
ΠΑΟ Καλλιθέας
Αγώνες που παίχθηκαν 1