Όνομα:
Αλέξανδρος
Επώνυμο:
Νουαλάλ
Σύντομο όνομα:
Νουαλάλ
Όνομα στην πατρίδα:
Νουαλάλ
Αγώνες που παίχθηκαν 0