Όνομα:
Μάριος
Επώνυμο:
Καμάρης
Σύντομο όνομα:
Καμάρης
Όνομα στην πατρίδα:
Καμάρης Μάριος
Αγώνες που παίχθηκαν 14