Όνομα:
Δημήτρης
Επώνυμο:
Βασιλόπουλος
Σύντομο όνομα:
Βασιλόπουλος
Όνομα στην πατρίδα:
Βασιλόπουλος Δημήτρης
Αγώνες που παίχθηκαν 17